Інформація

Гурток раннього  розвитку дитини «Малюк»

Дошкільне дитинство – це період початкової соціалізації дитини, залучення до світу культури, загальнолюдських цінностей, час встановлення початкових відносин зі світом людей, світом природи і з власним внутрішнім світом.

 Саме для малят дошкільного віку у Васильківському міському центрі дитячої та юнацької творчості більше 20 – ти років працює гурток раннього розвитку дитини «Малюк».

Провідною діяльністю у житті дитини залишається гра, за допомогою якої у них формуються передумови навчальної діяльності (виконання правил, вміння стримувати чи корегувати власні бажання, дослухатися до думки інших, вміння поводитися в колективі тощо ).

Основним завдання роботи гуртка раннього розвитку дитини «Малюк» є створення розвивального середовища, що передбачає наявність сприятливого простору для розгортання дітьми активної, творчої поведінки у ігровій, пізнавальній, самостійній художній діяльності, спілкуванні з дорослими і однолітками.

Мета роботи гуртка:

  • розвиток пізнавальних інтересів, здібностей, психічних процесів та операцій мислення, розширення досвіду пізнання світу;
  • формування звукової культури, лексичного запасу, граматичного ладу мовлення дітей 6-го року життя, комунікативних умінь через розвиток у них зв’язного мовлення (діалогічного і монологічного), навчання елементів писемного мовлення;
  • розвиток природних задатків і здібностей дітей до різних видів художньої діяльності
  • надати можливість отримати дошкільне виховання дітям, що не відвідують ДНЗ.

Навчальна програма розрахована на 1 рік навчання. Заняття проходять два рази на тиждень. Приймаються діти п’яти років.