Інформація

Гурток «Учись учитися» студії раннього розвитку дитини «Малюк»

На сучасному етапі розвитку освіти одним із найважливіших завдань є виховання життєво компетентної особистості. Модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей і принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини забезпечують збагачення знань дитини необхідною якісною інформацією, допомагають їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські та національні цінності.

Особливість навчальних занять гуртка «Учись учитися» полягає у активному використанні спектру розвивальних ігор у роботі з дітьми 6-го року життя, що забезпечує ефективний розвиток психічних процесів, уваги, пам’яті, мислення, уяви, мовлення.

Мета роботи гуртка – формування у дітей навичок навчальної діяльності, готовності до майбутнього шкільного життя у процесі пізнавально – творчої діяльності.

Основні завдання гуртка:

  • розвивати пізнавальні інтереси та вміння вчитися;
  • розвивати пошуково-дослідницькі, мовленнєві вміння та навички, елементарні математичні уявлення;
  • виховувати інтерес до нової інформації, бажання збагачувати свої знання, самостійно та за допомогою дорослого шукати відповіді на запитання;
  • виховувати активність, допитливість, організованість, віру у своє «Я», вміння контролювати свої дії, не боятися помилитися; навички співпраці на заняттях;
  • збагачувати дитину необхідною якісною інформацією;
  • допомагати дитині оволодіти новими знаннями, пізнавальними вміннями, навичками, свідомо застосовувати їх у нових умовах шкільного життя.

Заняття в гуртку «Учись учитися» проводить досвідчений педагог Летко Любов Григорівна.

Летко Любов Григорівна зі своїми вихованцями